Tuesday, April 10, 2007

Husay

Every day's a new day, pero today, today lain naman.

Something out of the ordinary happened.

For the first time since October 2005, I comb my hair.Ngaa for that long wala ko nagapanghusay?
I don't have to. Gwapo man ko ya b mo.hahaha
No, At first it was because I don't have the time to do that k pagmata lego layas na dasun tapos ubra na. kisa gani la na lego,hehe then sa ulihi daw na naanad naman lang na wala ga husay ah.

Why now?
Mangkot ko b gina baba(bata ni janice) hambal nya "Mapungos ka gin-ot no? Ngaa wala ka gahusay haw"? hehehe
Kag plus nagconditioner pa gid ko gina.

Amo lang na.
bubye.